П.К:
3737
Т.К:
09346
Област:
Видин
Община:
Видин

Географското положение на Община Видин е един от съществените фактори, определящи нейното развитие. Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата и територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при град Видин и

Предучилищно и основно образование