Община Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново

СП образование и обучение

Предучилищно и основно образование

Професинално училище.

Ветеринарна лечебница.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Аптека. Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Брегово
Стоматологичен кабинет

Брегово
Стоматологичен кабинет

Брегово
Стоматологичен кабинет.