Бизнеси в град Бояново (Област Видин)

Бояново (Област Видин)
Екоферма – Бояново - Производство и търговия с биотор от червен калифорнийски червей. Произвежда и продава биотор в насипно състояние втечнени торове за растителна защита и пред посадъчна подготовка. Размножителен материал и червеи за риболовна стр

Професионално училище.

Основно училище.

Бояново (Област Видин)
Биотор от червен калифорнийски червей /worm castings/.