П.К:
3800
Т.К:
0938
Област:
Видин
Община:
Кула

Община Кула се намира в северозападната част на страната, област Видин. Територията й обхваща части от Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките

Предучилищно и основно образование

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Стоматологичен кабинет

Производство на гумени и гумено-метални изделия

Производство на хляб и тестени изделия