Бизнеси в град Ново село (Област Видин)

Ново село (Област Видин)
Община Ново село е разположена в най-северозападната точка на Република България. Отстои на 25 км от областния град Видин. Общината е в близост до съседна Югославия и граничи посредством река Дунав с Румъния. Три от населените места са непосредствено на брега на река Дунав, а останалите

Ново село (Област Видин)
Производство на зърна и земеделска продукция.

Предучилищно и основно образование

Ново село (Област Видин)
Производство и търговия с растителни масла