Орешец (Област Видин)
Предучилищно и основно образование