Гранитово (Област Видин)
Хижа

Гранитово (Област Видин)
Жилищно строителство.

Гранитово (Област Видин)
Основно училище.