Черногорово (Област Пазарджик)
Сон 2010 притежава база за предпечатна подготовка, проектиране и производството на опаковки от картон и велпапе на територията на град Пазарджик. С цел да задоволи всяко търсене на пазара в този бранш Сон 2010 изработва опаковки от различни материали, като предлага и множество процеси.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?