Искър
Производство на машини за хранително-вкусовата промишленост.