Предучилищно и основно образование

Иваново (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Иваново (Област Шумен)
Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Иваново (Област Шумен)
Основно училище.

Зърнопроизводство