Горско стопанство.

Дървообработка в населено място Малко Търново