Бизнеси в Веселина (Област Велико Търново)

Веселина (Област Велико Търново)
Основно училище.