Бизнеси в град Росица (Област Велико Търново)

Росица (Област Велико Търново)
Ферма с 12 годишна история, занимаваща се с производство и отглеждане на породисти стокови, дойни кози и овце. От пордите: Алпииска коза, Тогенбургска коза, Мутон Шароле и Ил дъо Франс. Работи съвместно със Селекционен център и други.

Росица (Област Велико Търново)
Развьждане и отглеждане на млечни кози, ярета и агнета.