Бизнеси в град Николаево (Област Велико Търново)

Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Има разнообразен релеф. Характерен облик на релефа придават множество възвишения в посока изток-запад. Надморската височина варира от 40 до 420 м.

Николаево (Област Велико Търново)
Фирмата е специализирана в производство на разнообразни опаковки от ПВЦ, по зададен модел на клиента.