Първомайци
Ние създаваме различни красиви и полезни неща от дърво: от кухненско и градинско обзавеждане и автентични дървени мебели, до изцяло оборудвани дървени къщи............

Първомайци
"Хит" ООД има амбицията да предложи на своите клиенти пълната гама осветителна техника и светлотехнически решения. Чр

Предучилищно и основно образование

Първомайци
Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

Първомайци
Предучилищно и основно образование

Строителство / Техника и материали

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Първомайци
Мелница. Фурна за тестени закуски.

Произодство на месо и яйца.

Автосервиз, автомивка, автомобилен транспорт.