ЗКПУ е земеделска кооперация с основната дейност на кооперация е производство и търговия със земеделска продукция. Кооперацията основно произвежда: царевица, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, бамя и домати.

Предучилищно и основно образование

Птицевъдство