Производство и търговия със селскостопански продукти - пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед. Животновъдство - угояване на телета.

Ветеринарна медецина.

Магазин за хранителни стоки. Разпространение на периодичен печат.