Бизнеси в град Камен (Област Велико Търново)

Камен (Област Велико Търново)
Фирма Димес - 2001 се намира в село Камен. Развива своята дейност в областта на селското стопанство. Занимава се с производство, преработка и търговия със селскостопански продукти. Произвежда и търгува със зърнени (без ориз) и бобови култури и извършва различни селскостопански услуги

Камен (Област Велико Търново)
Професионално училище.

Камен (Област Велико Търново)
Основно училище.

Камен (Област Велико Търново)
Начално училище.