Бизнеси в град Продановци (Област Велико Търново)

Продановци (Област Велико Търново)
Производство на хартия, целулоза, картон и изделия от тях.

Продановци (Област Велико Търново)
Жилищно строителство.