Бизнеси в Янтра (Област Велико Търново)

Янтра (Област Велико Търново)
Основно училище.