Бизнеси в град Бяла река (Област Велико Търново)

Бяла река (Област Велико Търново)
Основно училище.