Сдружение "Послушковци" е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението предлага съвремено възпитание и обучение за деца на възраст от 6 до 11 години. Сдружение „Луис Карол" съчетават алтернативна и

Допълнителни услуги, Барбекю, Лятна градина, Паркинг, Басейн