Извършване на квалификационни и преквалификационни курсове.