Бизнеси в град Ново село (Софийска област)

Ново село (Софийска област)
Хижата е постоена в периода 1927-1928г. и е първата в Осоговска планина. Дружество Руен при Юношески туристически съюз през 1923г. създава фонд Хи