Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница.

Антон
Производство и търговия на мебели

Предучилищно и основно образование

ЕТ Сиси - Любомир Семков развива своята дейност в областта на млекопреработването - извършва производство на мляко и всякакви млечни продукти. ЕТ Сиси - Любомир Семков разполага със собствена мандра за млекопреработване в село Антон, област София.

Рибарници в горното течение  на река Тополница.