"Синтерметали" ЕООД е производител на широка гама от метални детайли и компоненти по метода на праховата - металургия (ПМ). Основните групи продукти, произвждани в предприятието в град Своге са: - конструкционни - антифрикционни - магнитно меки -

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Производство на захарни, шоколадови и сладкарски изделия

Основно училище.