Община Челопеч е разположена в южните склонове на Стара планина на обща площ от 44 390 дка. Състои се от едно населено място – село Челопеч с 1754 души население. Главен път София – Бургас пресича центъра на селото от . В съседство са общините Златица, Чавдар, Мирково и Етрополе.

Рудодобив и прера

СП образование и обучение

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Стоматологичен кабинет.

Челопеч
Производство на хляб и тестени изделия.