Община Мирково се намира в административните граници на Софийска област, в централните части на Република България. Тя е обособена като община през 1991 година след разделянето на бившата община Средногорие на шест самостоятелни административно – териториални единици: Златица, Пирдоп,

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед, както и свързаната с това ремонтна, проучвателна, инженерно-внедрителска и търговска дейност.

Туристически пътеводител на Средногорието и общините Мирково, Чавдар и Златица. Вижте красотите на непознатото Средногорие на www.Srednogorie.place.