Петково (Софийска област)
Предучилищно и основно образование

Петково (Софийска област)
Начално училище.