Веринско
“Еледжик” АД / Фуражен завод/ – с.Веринско произвежда богата гама от пълноценни комбинирани фуражи за всички видове животни, балансирани по хранителен състав, съдържащи коктейл от хранителни и биологично активни вещества, необходими за пълноценното,