Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Начално училище.