Производство на плодове, зеленчуци, сокове (консервирани и замразени) и ядки.