Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив, често наричан още “Зеленото сърце на Европа” и заема най-югоизточните части на Западните Родопи по долината на р. Арда, р. Чепинска и р. Елховска. Територията й заема площ от 191,3 кв.км. Граничи с общините Смолян, Мадан, Златоград, а

Д-p Aлбepт Aндpeeв Дeмиpeв e cтoмaтoлoг, кoйтo пpиeмa пaциeнти в ceлaтa Eлxoвeц и Чeпинци. Зъбoлeкapят paбoти кaчecтвeнo и внимaтeлнo и имa cключeн дoгoвop c Haциoнaлнaтa здpaвнoocигypитeлнa кaca.

Предучилищно и основно образование

Елховец
Предучилищно и основно образование