Д-л Георги Хараланов, завършва МУ – Пловдив– специалност Стоматология през 2001 г. и започва работа в стоматологичен кабинет във военно поделение в гр. Нова Загора и с. Любенова махала, общ. Нова Загора. Завършва МУ – Пловдив – специалност Стоматология през 2001 г. и започва работа в