Предучилищно и основно образование

Производство на хляб и тестени изделия.