Кортен
О,Симес ЕООД е строителна фирма от село Кортен, Югоизточна България, чиято основна дейност е съсредоточена в областта на покривното строителство, изграждането на покриви и ремонтирането на покривни конструкции.

Предучилищно и основно образование

Производство на плодове и зеленчуци

Инфрастуктурно строителство

Кортен
Десертни и винени сортове облагородени лози.