Производство и търговия на комбинирани фуражи, изкупуване, заготовка и съхранение на зърнени храни.