Таксиметров транспорт

Транспорт - сухоземен в населено място Лом