Пристанище Лом се разглежда като неразделна част от българската и транс-европейска мрежа за комбиниран транспорт

Таксиметров транспорт

Транспортни услуги в населено място Лом