Пристанище Лом се разглежда като неразделна част от българската и транс-европейска мрежа за комбиниран транспорт

Насипни товари в населено място Лом