Търговия на дребно с ВиК части. Ремонт на ВиК инсталации.

Монтана
Производство на акумулаторни комплекти.

Монтана
Търговия с лекарствени средства.

Хляб и хлебни изделия - производство

Монтана
Галванични покрития. Поцинковане, никелиране, хромиране, помедняване на метални изделия. Фирмата разполага с галванични вани за поцинковане с дължина д

Химическо чистене и пране.

Монтана
Производство и проектиране на мебели по индивидуални поръчки.

Търговия с вносен и български фаянс и теракот.

Охранителна дейност.

Монтана
Фирма Картекс извършва проектиране, изграждане и сервиз на нестандартно оборудване, металообработване, електрически и електронни системи и инсталации в автомобили и кари. Предлага тахографи, скоростоограничители и термографи.