Строително-ремонтни услуги

Фуражи за селското стопанство

Елена
Производство на хляб и тестени изделия

Производство на мляко и млечни продукти

Хотелски комплекс е един от малкото хотели в град Елена, изградени в стар възрожденски стил, запазил своята автентичност, съхранил традициите на еленския бит и култура. Намира се в самия център на град Еле

Хотел „Усоето“

Семеен хотел „Донковски Хан“