Ботево (Област Варна)
Основно училище.

Ботево (Област Варна)
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.

English translation is in progress or not avaiable.