Бизнеси в град Ботево (Област Варна)

Ботево (Област Варна)
Основно училище.

Ботево (Област Варна)
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.

Партньори