Бизнеси в град Звездица (Област Варна)

Звездица (Област Варна)
Проучване и проектиране

Звездица (Област Варна)
Дейност в областта на химическата промишленост.

Начално училище.

Партньори