Доброплодно
Търговия с препарати за растителна защита семена и торове.

Основно училище.

Партньори