Бизнеси в град Падина (Област Варна)

П.К:
9136
Т.К:
05102
Област:
Варна
Община:
Девня

Падина (Област Варна)
Производство на мляко и млечни продукти

Основно училище.

Партньори