Община Дългопол е разположена в източната част на Стара планина. Релефът е полупланински и планински. Над 50 процента от територията е заета от горски масиви. Общинският център Дългопол се намира на 70 километра от Варна. Съседни на Дългопол са общините Долни чифлик, Провадия, Руен и

Търговия на едро с хранителни стоки - алкохол - безалкохолни напитки и цигари.

Дългопол
бензиностанции

Книжарници

Дългопол
Жилищно строителство.

Частно училище Варна по Българска култура в Сладка вода. Предлага летни лагери, лагери за деца

Производство на захарни, шоколадови и сладкарски изделия

Производство на захарни, шоколадови и сладкарски изделия

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Магазин за Детски дрехи

Партньори