Бизнеси в град Въглен (Област Варна)

Районът на община Аксаково има силно изразен селскостопански характер и играе важна роля за задоволяване на част от потребностите на един такъв голям консумативен център, какъвто е гр. Варна с прилежащите към него курортни комплекси. Това го прави, съгласно Наредбата за критериите за

Въглен (Област Варна)
Фрея Варна ООД е с основна дейност производство и преработка на селскостопанска продукция. Фрея Варна ООД е производител на зърно - царевица, слънчоглед, ечемик, фасул, пшеница, рапица, кориандър, хибридни земеделски култури (царевични хибриди, слънчогледови хибриди, рапица.

Партньори