Бизнеси в град Сава (Област Варна)

Община Дългопол е разположена в източната част на Стара планина. Релефът е полупланински и планински. Над 50 процента от територията е заета от горски масиви. Общинският център Дългопол се намира на 70 километра от Варна. Съседни на Дългопол са общините Долни чифлик, Провадия, Руен и

Сава (Област Варна)
Bilkabg.com е сайт, който предлага здравна информация базирана на излседвания

Партньори