Бизнеси в град Оборище (Област Варна)

Община Вълчи дол напълно отговаря на приетата критериална база, определя се като изостанал селски район и съществува нужда от стимулация на развитието й с инструментите на регионалните политики.

Оборище (Област Варна)
ET Фани 21 Ертан Веждиев се занимава с производство на селскостопанска продукция, отглеждане на зърнени растения и маслодайни семена.

Партньори